Tiskillä manifesti

Written by
Henu Lahti

Tiskillä manifesti

Written by
Henu Lahti

Tiskillä manifesti

Written by
Henu Lahti

Tiskillä manifesti


Suomalainen ravintola-ala ja -kulttuuri hyötyisi paljon jos informaatio, tavat ja käytännöt olisi julkisesti esillä. Tiskillä vastaa tähän tarpeeseen luoden reaaliaikaista ja totuudenmukaista kuvaa alalla tapahtuvista ilmiöistä, trendeistä ja kulttuurimuutoksista. Ala elää nopeampaa ja monimuotoisempaa tahtia kuin koskaan aikaisemmin, mutta yleinen käsitys on että Suomessa alan tuoreimmat trendit eivät päde, koska elämme pari vuotta trendeistä perässä. Jotta Suomi nähdään ravintola-alan kärkimaana emme voi enää torkuttaa, vaan meidän pitää mennä voimakkaasti eteenpäin ja pyrkiä trendien aallonharjalle. Tämä on yksi mahdollistaja sille että Suomesta nousisi joskus kansainvälisesti relevantti Suomalainen baarisuuntaus, tai sille että Suomi nähtäisi tärkeänä osana skandinaavista suuntausta. Tämä vaatii että sormi on tiiviisti alan pulssilla.


Tiskillä perustettiin täyttämään sitä tyhjiötä jota Suomessa tällä saralla vallitsee. Paitsi että tämä puute saattaa osaltaan estää Suomalaisia baareja nousemasta maailman huippukastiin, samalla se vaikeuttaa alan saavutettavuutta ja kiinnostavuutta.


Tiskillä lupaa puhua aina uusista asioista ilman puolueellisuutta ja totuudenmukaisesti kaikille, jotka haluavat kuunnella. Lisäksi me Tiskillä lupaamme auttaa parhaamme mukaan niin yrityksiä, kuin yksilöitäkin, kehittymään, verkostoitumaan ja kasvattamaan baarikulttuuria Suomessa. Ja se on paras tavoite jota pystymme kuvittelemaan.